Sondaica har fått ett uppdrag på CSN för att tillsammans med deras arkitekter skapa en enterprise arkitektur och effektivisera deras arkitekturstyrning under 2019. Leveransen kommer ske av Henrik.