Sondaica har fått i uppdrag att agera projektledare för integrationer och kundportal projekten inom Biometria, skogsnäringens informationsnav under 2019. Leveransen kommer ske av Jessica.