Jessica har arbetat med systemutveckling, förvaltningsledning, kravhantering, test och projektledning i över 18 år. Hon är en lugn person som snabbt sätter sig in i nya verksamheter för att koordinera arbetet och hitta bra lösningar. Hon har agerat som spindeln i nätet mellan verksamhet och IT med människor i Norden, Europa, USA och Asien. Hon har erfarenhet från flera olika branscher, en god analytisk förmåga, är reflekterande och hjälper människor att utvecklas i sina arbetsroller. 

Urval av tidigare uppdrag

SDC

Jessica arbetar som projektledare på SDC.  Projektet utvecklar en helt ny lösning för att hantera realtidsinformation mellan skogsmaskiner och slutförbrukaren av skogsråvaran. Lösningen byggs helt och hållet inom Microsoft Azure plattformen och använder lösningar och tekniker såsom Microservices, M2M, Power BI och Dynamics 365. Teamet arbetar agilt enligt Scrum och projektet ingår i den stora förnyelse som SDC just nu arbetar med. Jessica ansvarar även för koordinering och samordning av IT-förvaltningsaktiviteter inom tjänsteområde produktion.

Permobil

Jessica arbetade i rollen som projektledare för utrullning av Microsoft Dynamics AX för Permobils enhet i Kunshan, Kina. Projektet drevs med ett globalt team som var lokaliserade i USA, Sverige, England och Kina.

Microdata Telecom

Jessica arbetade som IT projektledare och koordinerade mindre IT-uppdrag på företaget i Suzhou, Kina. Hon deltog också i ett arbete som innebar att öka kvaliteten i leveranserna till Microdatas kunder i Europa. Hennes roll var att göra analyser och ta fram statistiska rapporter baserat på data ur testsystemet. 

TeliaSonera

Jessica arbetade som Application Manager för utveckling och förvaltning inom billing. Hon deltog kontinuerligt i många parallella pågående projekt för att fånga affärskrav och skapa kravspecar för IT-krav kopplat till det mobila prissättningssystemet. Jessica hade en koordinerande roll mot externa IT leverantörer och ansvarade för utveckling inom förvaltning kopplat till en releaseplan, samt godkännande av acceptans- och regressionstester. Jessica var också ansvarig för Intern revision inom prissättningsområdet mobilt. 

Jessica arbetade även som projektledare för en förstudie som innebar att utreda möjligheten att transformera gränssnittssystemet mellan CRM systemet och Billing till en ny plattform. 

Jessica arbetade även som uppdragsledare för att stänga ner ett integrationssystem mellan prissättnings- och medieringssystemet. 

Cap Gemini/Sogeti (SCA Transforest)

Jessica arbetade som IT-konsult i ett förvaltningsteam mot kunden SCA Transforest. Hon hade rollerna som programmerare, systemtestare, kravfångare, acceptanstestare och projektledare. Jessica hade också en koordinerande roll inom förvaltningsteamet.

Jessica var ansvarig för kundens Data Warehouse och arbetade med förvaltning och utveckling i DB SQL Server och Cognos för analyser och rapporter. 

Jessica hade en koordinerande roll i förvaltnings- och utvecklingsteamet som innebar att bevaka och säkra kontinuerliga IT-leveranser till kunden enligt kvartalsvisa releaseplaner. 

Jessica supportade kunden med att koordinera och köra acceptanstester i kundens samtliga system. 

Jessica arbetade som uppdragsledare för ett integrationsprojekt med en ny kund och nytt EDI protokoll.

Jessica genomförde en förstudie inför en transformering av logistiksystemet till en ny plattform. Huvudsyftet med förstudien var att tolka och specificera affärsregler som fanns ”gömda” i systemet.

Jessica arbetade med systemsupport som innebar att felsöka, stötta och hjälpa super användare som arbetade på SCA Transforests terminaler i Europa.